ÖNÜMLERimiz

Gysgaça giriş

2000-nji ýylda döredilen “Shandong Bangyi Metal Products Co., Ltd.” galvanizli (sink bilen örtülen) polat sim ýüpüni, plastmassa örtülen polat sim ýüpüni, polat sim simini (Gyzgyn dip Galvanizli polat ýüpi we abraýly beton polat) öndürijilerden biridir. ýüp) we poslamaýan polatdan ýüp.10000 inedördül metrden gowrak meýdany tutýan Şandong welaýatynyň Binzhou şäherinde ýerleşýän zawodymyz.

 

Polat simli ýüpümiz Kabel möhürine, kranlara, gämilere, magdançylyk, lift, diwar we beýleki umumy önümçilik maksatlaryna, şeýle hem balyk tutulýan kabel, asma kabel, eşik çyzgylary, tirkeg ýüpleri, tormoz kabeli, bökmek arkanlary we beýleki gündelik ulanyşlara giňden ulanylýar;Polat simler elektrik energiýasy kabelinde, ýerüsti elektrik geçiriji liniýada, ýol gyrasyndaky garawullarda, oba hojalygy ýyladyşhanasynda, kompýuter panellerinde, köprülerde giňden ulanylýar.Müşderileri iň oňat hilli önüm bilen üpjün etmäge çalyşmak.

 

Önümçiligi, gözlegleri we ösüşi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän bir bitewi kärhana.Kompaniýamyzda hünärmen dolandyryş topary we kämillik ýaşyna ýeten R&D topary bar, enjamlary iň täze tehnologiýa bilen tanyşdyrýarys, doly hilli barlag we synag ulgamyny döretdik.Kompaniýamyz halkara hil ülňülerine laýyklykda öndürýär.ISO9001 hil şahadatnamasyndan geçdi, önümiň hili durnukly we ygtybarly.Soňky ýyllarda önümler Europeewropa we ABŞ, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we dünýäniň beýleki ýerlerine satyldy.Müşderilerimiz üçin kompaniýamyz elmydama iň oňat önümleri we hyzmatlary hödürlär we dünýädäki iň oňat metal önüm öndürijilerinden biri bolmagy maksat edinýär.

Näme üçin bizi saýlaň:

1.More than 10 years experience, Focus on steel wire rope manufacturing;<br> 2.Competitive price , Fast delivery;<br> 3.24 hours online service;<br> 4.Customization Available.

Öň satuw

1. 10 ýyldan gowrak tejribe, polat sim arkan önümçiligine üns beriň;
2. Bäsdeşlik bahasy, çalt eltip bermek;
3.24 sagat onlaýn hyzmat;
4.Kustomizasiýa bar.

1.When you place an order, a detailed product production schedule will be formulated for you.<br> 2.Production status will be reported to you regularly.<br> 3.When we finished production , Pictures and Package details will be sent to you immediately.<br>

Sargyt üçin

1. Sargyt bereniňizde, önüm öndürmek üçin jikme-jik meýilnama düzüler.
2. Önümçilik ýagdaýy size yzygiderli habar beriler.
3. Önümçiligi gutaranymyzdan soň, Suratlar we Paket jikme-jiklikleri derrew size iberiler.

1.Each batch of goods is accompanied by a products quality test report.<br> 2.100% compensation for quality problems.<br> 3.Exclusive customer service: for product use guidance, after-sales, regular tracking of product use, and quality improvement issues.<br>

Satuwdan soň hyzmat

1. Harytlaryň her topary önümleriň hiliniň synag hasabaty bilen bilelikde berilýär.
Hil problemalary üçin 2.100% öwezini dolmak.
3.Eksklýuziw müşderi hyzmaty: önümi ulanmak boýunça görkezmeler, satuwdan soň, önümiň ulanylyşyny yzygiderli yzarlamak we hilini ýokarlandyrmak meseleleri üçin.

ÖNÜMLER

ÖNÜMLER